FA

سوالات متداول

  • دستگاه های شرکت زرآب در چه مکان های قابل استفاده است؟

    دستگاه های شرکت زرآب را می توان به صورت تجهیزات الکتریکی پشتیبانی کننده در کارخانه ها، دفاتر، بیمارستانها، سوپر مارکتها، فرودگاه ها، مراکز ارتباطاتی، هتل ها و نیز برای برق رسانی به معادن، دکل های نفتی و دستگاه های تولیدی مورد استفاده قرار دارد.

  • سال تاسیس شرکت زراب چه تاریخی بوده است؟

    شرکت زرآب در سال 1351 تاسیس شد.

  • فرم ارسال سوال