FA

ژنراتور مکالته 85-150 KVA

برند:
قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی
تمامی ژنراتورها از یک سلف چرخشی و همچنین یک استاتور ثابت تشکیل شده است. تمام سیم پیچ های آلترناتورهای مکالته دارای سطح 3/2 بوده که بتوان از این طریق هارمونبیک های موجود در شبکه را کاهش دهند. ژنراتورهای مکالته دارای استاندارد ملی CEI-2-3 11111 می باشد. این استاندارد با استانداردهای اروپا که EN60034-1 و استاندارد بین المللی IEC60034-1 مطابقت دارد .ژنراتورهای مکالته مانند دیگر ژنراتورهای ساخته شده در جهان انواع، و سایزهای مختلفی را دارا می باشد، چه از نظر ابعاد و چه از نظر فیزیکی و چه از نظر قدرت، دارای توان های مختلفی می باشد که میتوان از این ژنراتورها در صنعت های مختلف استفاده کرد .طراحی ژنراتور مکالته ایتالیا به صورتی می باشد که می تواند در هر نوع شرایطی عملکرد مناسبی داشته باشد، به خاطر همین طراخان کمپانی مکالته نکاتی را در ساختار ژنراتورهای مکالته بکار برده اند که سبب شده تفاوتی بین ژنراتور مکالته و دیگر ژنراتورهای موجود در بازار شود. به طور مثال در قسمت استاتور که به صورت ثابت می باشد دارای واکنش پذیری کمی می باشد.ژنراتور های مکالته دارای قابلیتی می باشد که در هنگام کار کردن قادر به ثبت هر گونه خطای کوچکی که در کار کرد ژنراتور به وجود آید را توسط سیستم تنظیم کننده دیجتال که قابلیت تنظیم چند گانه و حافظه قوی ، دارا می باشد را انجام دهد.